Monday, 8 June 2015

Ramadano mėnuo

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Kai ateina Ramadano mėnuo, Rojaus vartai atidaromi, o Pragaro – uždaromi, ir velniai surakinami grandinėmis.“ (Bukhari)