Wednesday, 26 June 2013

Hadisas: Atleidimas pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Abu Huraira pranešė Allah pasiuntinį (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Rojaus vartai atsivers pirmadieniais ir ketvirtadieniais; ir bet kuriam Allah tarnui, kuris nesibičiuliauja su nieku kitu, o tik Allah, bus atleista, išskyrus tam, kuris nesantaikoje su broliu. (Apie juos) Jis sakys: "Sulaikyk tuodu, kol jie nesusitaikę; sulaikyk tuodu kol jie nesusitaikę." (Qudsi hadisas)

No comments:

Post a Comment