Sunday, 23 June 2013

Hadisas: Atlygis už gerus darbus

Abu Huraira pranešė Allah Pasiuntinį (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Bet kuriam iš jūsų, kas seks griežtai savo- islamo religija, bus už jo gerus darbus atlyginta nuo dešimties kartų iki septynių šimtų kartų daugiau už kiekvieną gerą darbą, o už blogus darbus bus užskaityta,taip kaip yra.” (Bukhari)

No comments:

Post a Comment