Monday, 24 June 2013

Hadisas: Atviras nuodėmiavimas

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: "Mano umma nepražus, išskyrus tuos, kurie atvirai nuodėmiavo. Vienas iš atviro nuodėmiavimo bruožų yra, kuomet tikintysis nusikalsta naktį ir Dievas tai pridengia (nuo liudininkų), o iš ryto jis (tikintysis) pasakojasi: "O (kreipiasi į kažką), aš padariau (atskleidžia nuodėmę)." (Bukhari)

No comments:

Post a Comment