Thursday, 27 June 2013

Hadisas: Būkime svetingi keistiems

Abu Huraira pranešė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: „Islamas prasidėjo kaip kažkas keisto ir galiausiai vėl taps keistu. Tad būkime svetingi keistiems.“ (Muslim)

No comments:

Post a Comment