Tuesday, 25 June 2013

Hadisas: Gailestingumas pirma rūstybės

Abu Huraira pranešė pranašą (salAllahu aleihi wa salam) sakius: "Allah pasakė: "Mano gailestingumas eina pirma mano rūstybės." (Muslim)

No comments:

Post a Comment