Friday, 28 June 2013

Hadisas: Moterų apsirengimas

Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Mano umoje bus menkai apsirengusių moterų, plaukai ant jų galvų kaip kupranugario kupra. Keikite jas, nes iš tiesų jos prakeiktos."


Kitame hadise teigiama: "Mano umoje bus menkai apsirengusių moterų, kurios eis klystkeliu ir ves kitus iš kelio. Jos nei įeis į Rojų, nei užuos jį, nors Rojus užuodžiamas iš tolybių." (At-Tabarani, Muslim)

No comments:

Post a Comment