Tuesday, 25 June 2013

Hadisas: Pavydas

Abdullah ibn Mas'ud pranešė pranašą (salAllahu aleihi wasalam) sakius: "Pavydas yra neleistinas, išskyrus dviejų tipų žmonėms: 1) žmogui, kurį Allah apdovanojo turtais, ir jis leidžia savo turtus geriems tikslams, 2) žmogui, kurį Allah apdovanojo žiniomis, išmintimi ir jis tai dalinasi su kitais bei moko kitus.“ (Bukhari)

Ibn Hadžar pakomentavo, kad pavydas, apie kurį čia kalbama, nėra susijęs su linkėjimu kažko blogo, tai- "baltas" pavydas, tai geidimas kažkieno kito pasisekimo be noro, kad jie to netektų. Toks pavydas, pasak Ibn Hadžar, žadina tikinčiajame sveiką motyvaciją siekti to paties, t.y. turėti pinigų ir būti labdaringu bei įgyti žinių ir jas skelbti. Šis savotiškas rungtyniavimas tarp tikinčiųjų sveikai skatinantis vieni kitus pasitempti yra leidžiamas islame.

No comments:

Post a Comment