Wednesday, 24 July 2013

Hadisas: Pasninkas užtars pasninkautoją Teismo Dieną

Pasninkas tarpininkaus tarp žmogaus ir Allah Teismo Dieną sakydamas: „O Viešpatie, aš apsaugojau jį nuo maisto ir fizinių troškimų dieną, leisk man būti jo tarpininku.“ (Pranešta Ahmad. Al-Haythami klasifikavo kaip hasan)

No comments:

Post a Comment