Tuesday, 6 August 2013

Hadisas: Dhikr po maldos

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: „Kuris iš jūsų šlovins Viešpatį iškart po maldos sakydamas SubhanAllah 33 kartus, Al-hamdulillah 33 kartus ir Allahu Akbar 33 kartus, surinkdamas 99, o šimtuoju ištars „Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lahu, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer," to nuodėmės bus ištrintos, net jei jų būtų sulig putų jūroje.“ (Muslim)

No comments:

Post a Comment