Saturday, 10 August 2013

Hadisas: Takbir per Eid

Aiša (Radi Allah Anha), Tikinčiųjų Motina, pasakojo: „Pasninko nutraukimo dieną ir aukojimo dieną (abiejų Eid švenčių maldų metu) pranašas (salAllahu aleihi wa salam) sakydavo takbir (Allahu Akbar) septynis kartus pirmajame rakate ir penkis kartus antrajame rakate.“ (Perduota Abu Dawud, klasifikuotas sahih Al Albani)

No comments:

Post a Comment