Monday, 5 August 2013

Pranašo Medicina

Vaistas nuo depresijos, sielvarto ir liūdesio.

1. Visiškas Allah vienybės viešpatavime pripažinimas.

2. Allah vienybės garbinime patvirtinimas.

3. Tikėjimas tauhid tvirtinimais.

4. Allah garbinimas, kad Jis nesielgia su savo tarnais neteisingai ir nebaudžia be priežasties.

5. Prašymas Allah mylimiausiu Jam būdu - vartojant Jo vardus, atributus.

6. Pasikliauti Allah vieninteliu visame kame.

7. Tarno širdis turėtų džiaugtis Korano sodais ir turėtų padaryti Koraną kaip skaidraus vandens tėkmė gyvūnams.

8. Maldos atlikimas.

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Tai yra meldimas tų, kuriuos ištiko nelaimė/sielvartas: "O, Allah! Siekiu tavo gailestingumo. Neleisk man priklausyti nuo savęs nė sekundei, ir vesk visus mano reikalus į sėkmę, nėra kito dievo išskyrus Tave." (Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai)

Abu Said Al Khudri pasakė: "Vieną dieną Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) įžengė į mečetę ir pamatė mečetėje sėdintį vyrą iš Ansar vardu Abu Umamah. Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) paklausė: "Abu Umamah, kodėl aš tave matau sėdintį mečetėje kitu metu nei malda?" Jis atsakė: "Esu sugniuždytas sielvarto ir skolų." Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Ar turėčiau tau pasakyti žodžius, kuriuos pasakius, Allah Garbingasis ir Išaukštintas išlaisvins tave nuo sielvarto ir skolų?" Jis (Abu Umamah) atsakė: "Taip." Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Sakyk rytą ir vakarą: "O, Allah! Siekiu prieglobsčio pas Tave, nuo negalėjimo/nesugebėjimo, tingumo, bailumo, šykštumo ir valdingumo bei nuo kapo kančios. O, Allah! Siekiu Tavo apsaugos nuo įsiskolinimo bei pažeminimo." Abu Umamah pridėjo: "Aš padariau, kaip pranašas (salAllahu aleihi wa salam) patarė man, ir Allah pradangino mano sielvartą ir skolas." (Abu Dawud)

Imamas Ahmad rinkinyje Musnad pasakė: "Kada pranašas būdavo susirūpinęs dėl kažko, jis melsdavosi."

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Kas labai siekia atgailavimo, tą Allah tikrai išves iš kiekvieno kankinimosi ir sunkumo, Jis suteiks būdą jam ištrūkti, ir Jis aprūpins jį, iš kur nė neįsivaizduotų." (Abu Dawud)

Ibn Abbas perdavė pranašą (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: "Kai liūdesys ir sielvartas pasireiškia kam nors, tegu jis dažnai kartoja: "Nėra nei galios, nei jėgos, išskyrus iš Allah." (Laa hawla wa laa quwwata illaa Billah). Taip pat šis maldavimas yra užrašytas dviejuose autentiškuose haidsuose esant Rojaus lobiu.


Sutrumpinta ištrauka iš knygos "Pranašo Medicina" (The Prophetic Medicine)

No comments:

Post a Comment