Sunday, 3 November 2013

Hadisas: Kuriant žmogų

Abdullah ibn Masood perdavė, kad pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: ''Iš tiesų kiekvienas iš jūsų kuriant buvo patalpintas į motinos gimdą 40-čiai dienų nutfah (lašelio) formoje, tada jis tampa alaqah (kraujo gumulėlis) tokiam pačiam periodui, tada pasidaro mudghah (mėsos gniutulėlis) tokiam pačiam laiko tarpui. Tada pas jį atsiunčiamas angelas, kuris įpučia sielą į jį, ir kuriam įsakyti keturi dalykai - užrašyti jo rizq (pragyvenimą, išlaidas, prasimaitinimą), jo gyvenimo trukmę, jo veiksmus ir tai, ar jis bus laimingasis ar nelaimingasis (tai yra, ar jis pateks į Rojų ar ne). Prisiekiu Vieninteliu, šalia kurio nėra kitos dievybės, iš tiesų jūs atliekate Rojaus žmonių veiksmus, kol jums Rojus yra ranka pasiekiamas ir kol neištinka tai, kas jums buvo užrašyta, ir tada jūs pradedate elgtis kaip Pragaro žmonės ir patenkate į jį.  Ir iš tiesų, jūs atliekate Pragaro žmonių veiksmus, kol jums Pragaras yra ranka pasiekiamas ir kol neištinka jūsų tai, kas buvo užrašyta, ir tada jūs pradedate elgtis kaip Rojaus žmonės ir patenkate į jį." (Bukhari, Muslim)

No comments:

Post a Comment