Tuesday, 4 February 2014

Hadisas: Nesėdėkite ant kelio

Abu Said Al-Khudri perdavė: „Pranašas (saAllahu aleihi wa salam) sakė: „Saugokitės! Venkite sėdėti ant kelio.“ Jie (žmonės) pasakė: „O, Allah Pasiuntiny! Mes negalime nesėdėti (ant kelio), nes tai yra (mūsų vieta), kur mes kalbamės.” Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: “Jei jūs atsisakote nesėdėti, tada mokėkite keliui jo mokestį.” Jie paklausė: “Koks yra tas mokestis, O Allah Pasiuntiny?” Jis tarė: “Žvilgsnio nuleidimas, susilaikymas nuo kitų sužalojimo, atsakymas į pasisveikinimus ir reikalavimas daryti tai, kas gera, bei uždraudimas to, kas bloga.” (Bukhari)

No comments:

Post a Comment