Thursday, 27 June 2013

Hadisas: Geriausia labdara

Žmogus paklausė pranašo (salAllahu aleihi wa salam): "O Allah pasiuntiny! Kokia labdara yra geriausia?" Jis (salAllahu aleihi wa salam) atsakė: "Duoti labdarą, kai esi sveikas ir trokštantis turtų, tikėdamasis tapti turtingu ir bijodamas būti vargšu. Neatidėliokite duoti labdaros iki valandos, kai gulėsite mirties patale, kai sakytumėte "Duokite tiek ir tiek tam ir tam ir duokite tiek ir tiek tam ir tam", nes tuo metu nuosavybė jau nebe jūsų, bet priklauso kitam (tai yra paveldotojui).'' (Bukhari)

No comments:

Post a Comment