Thursday, 27 June 2013

Hadisas: Dadžal

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Allah nepasiuntė nė vieno pranašo, kuris nebūtų perspėjęs savo tautos apie vienaakį melagį (Dadžal). Jis yra vienaakis ir tarp jo akių parašyta KAFIR, ir jūsų Viešpats nėra vienaakis.“ (Bukhari)

No comments:

Post a Comment