Thursday, 27 June 2013

Hadisas: Tikėkis gero iš Allah

Jabir pranešė Pranašą (salAllahu aleihi wa salam) sakius: „Te visi iš jūsų miršta tikėdamiesi gero iš Allah. Iš tiesų, kai kurių žmonių tikėjimasis blogo iš Allah veda juos į pražūtį, ir jie tampa pralaimėjusiais." (Muslim, Abu Davud)

No comments:

Post a Comment