Sunday, 23 June 2013

"Kalbėk gerai arba nesakyk nieko"

Hadisas iš Sahih Bukhari ir Sahih Muslim rinkinių:

Abu Huraira perdavė, kad Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: "Kas tiki Allah ir Teismo Diena, turėtų sakyti tik gerą arba nutilti; Kas tiki Allah ir Teismo Diena, turėtų rodyti svetingumą savo kaimynams; Kas tiki Allah ir Teismo Diena, turėtų rodyti svetingumą savo svečiui."

Norėčiau pasidalinti pirmos šio hadiso dalies "Kas tiki Allah ir Teismo Diena, turėtų sakyti tik gerą arba nutilti (...)." tafsyru pagal islamqa ir islamtoday fatwas.

Imamas Nawawi pasakė: "Jei tas, kuris ruošiasi kalbėti pasako kažką gero, jis bus už tai apdovanotas, ar tai būtų privaloma, ar pagirtina, leiskite jam kalbėti, bet jei jam neatrodo, kad jo žodžiai geri ir kad jis bus už juos apdovanotas, lai jis susilaiko nuo kalbos, net jei jis mano kad tai haram, makruh ar leistina. Remiantis tuo, rekomenduojama susilaikyti nuo sakymo to, kas iš esmės yra leistina ir mums reikia susilaikyti (nuo to, ką norime sakyti), baiminantis, kad tai gali nuvesti mus į tai, kas yra haram ar makruh."

Imamas Šaafa'i suprato hadisą taip: jei žmogus nori kažką pasakyti, jam reikia pirma pagalvoti- jei jam atrodo, kad pasakyti žodžiai nepadarys skriaudos, lai jis kalba; bet jei jam atrodo, kad skriauda bus padaryta, arba tikėtina, kad bus padaryta- lai jis susilaiko nuo žodžių.

Vienos iš draudžiamų šnekų yra šnekėti blogai apie Pranašo (salAllahu aleihi wa salam) kompanjonus.

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: "Jei minimi mano kompanjonai- susilaikykite (nuo kalbėjimo); jei žvaigždės (horoskopai ir pan) minimos- susilaikykite; jei Dievo įstatymas (lemtis - qadar) yra minimas- susilaikykite." (Al Albani klasifikavo hadisą esant sahih)

Hadisas parodo, kad yra draudžiama blogai šnekėti apie kompanjonus, kritikuoti juos, kalbėti apie jų nesutarimus. Dar daugiau, ulema tuos, kurie kalba blogai apie kompanjonus, vadina eretikais.

Tačiau reikia atminti, kad hadisas ne tik įspėja laikyti liežuvį už dantų, bet ir skatina skleisti gėrį. Mums, musulmonams, yra rekomenduojama skleisti Tiesą bei dalintis tuo, kas neša naudą kitiems.

Allah  žodžiai:

"O tie, kurie patikėjote! Bijokite Allah ir tarkite teisingą žodį! Tada Jis sutvarkys jums jūsų reikalus ir atleis jums jūsų nuodėmes!" (33:70-71)

Mes turime susilaikyti kalbėti blogai apie kitus, išskyrus, jei norime atstatyti teisingumą, kuris buvo pamintas mūsų atžvilgiu, turime teisę save apginti:

"Allah nemėgsta kuomet yra piktžodžiaujama garsiai, jeigu tik tai nedaro tas, su kuriuo pasielgta neteisingai. Iš tiesų Allah yra viską Girdintis, Viską žinantis." (4:148)

Hadisas taip pat įspėja nesakyti netiesos ir atminti:

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) yra pasakęs: "Iš tikrųjų, tarnas gali ištarti, kaip jam gali pasirodyti, nereikšmingą žodį, tačiau jis pamalonins Allah ir jis (žmogus) bus pakeltas (statuse) daugeliu lygių. Taip pat žmogus gali ištarti, kaip jam gali pasirodyti, visai nereikšmingą žodį, kuris užtrauks Viešpaties pyktį, ir jis (žmogus) bus pažemintas Pragare distancija, kuri didesnė, nei tarp rytų ir vakarų." (Bukhari, Muslim)

No comments:

Post a Comment