Friday, 26 July 2013

Hadisas: Malda kongregacijoje

Abu Huraira pranešė Allah pasiuntinį (salAllahu aleihi wa salam) pasakius: „Malda kongregacijoje yra 25 kartus labiau apdovanojama nei kai meldžiamasi po vieną namuose ar turgavieteje, nes jei asmuo apsiplauna idealiai ir keliauja į mečetę su vienintele intencija atlikti maldą, tada už kiekvieną žingsnį, kurį jis atlieka pakeliui į ją, Allah pakelia laipsniu jį apdovanojime ir išbraukia vieną nuodėmę iki jis įeina į mečetę. Kai jis įeina į mečetę, jis laikomas maldos būsenoje iki kol sulaukia maldos ir angelai vis prašo Allah atleidimo tam žmogui sakydami: „O Allah! Būk Gailestingas jam, o Allah! Atleisk jam, kol jis sėdi savo maldos vietoje ir nepagadino oro.“ (Muslim, Bukhari)

No comments:

Post a Comment