Friday, 26 July 2013

Hadisas: Wudhu ir Rojaus vartai

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Jei kuris iš jūsų atliks wudhu krupščiai ir tada pasakys „Liudiju, kad nėra kito dievo išskyrus Allah ir liudiju, kad Muhammad yra Jo pasiuntinys,“ tada visi aštuoneri Rojaus vartai bus atidaryti jam, ir jis galės pasirinkti vartus, pro kuriuos norės įeiti.“ (Muslim)


Arabiška liudijimo transliteracija: Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la shareeka lahu wa ash'hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu

No comments:

Post a Comment