Saturday, 6 July 2013

Hadisas: Maloniausia kalba Viešpačiui

„Iš tiesų, maloniausia kalba Viešpačiui yra, kuomet tikintysis kartoja „Allaahumma wa bihamdika wa tabaarakasmuka wa ta'aalaa jad-duka wa laa ilaaha ghayruk“ (Išaukštintas ir Pašlovintas esi, o Allah, palaimintas yra tavo Vardas ir pagarbinta yra tavo Didybė, niekas nėra vertas šlovinimo, išskyrus Tave). O labiausiai nekenčiami Allah yra tikinčiojo žodžiai, kai kitas jam sako „Bijokis Allah“, o šis atšauna „Rūpinkis savais reikalais!" (Al Albani autentifikavo šį hadisą savo Silsilatul-Ahaadeethis-Saheehah).

No comments:

Post a Comment