Saturday, 6 July 2013

Hadisas: Santuoka

Allah pasiuntinys (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: "Kai žmogus susituokia, jis įvykdo pusę religijos, tegu jis bijo Allah kas liečia likusią dalį." (Albani klasifikavo hadisą kaip hasan)

No comments:

Post a Comment