Monday, 13 April 2015

Pragaras

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) pasakė: „Pragaras vis sakys: „Ar yra daugiau (ateinančiųjų)?“, kol Allah įkels savo pėdą į jį. Tada jis (Pragaras) sakys: „Gana, gana!“ (Muslims, Bukhari)

No comments:

Post a Comment