Monday, 13 April 2015

Viešpaties Malonė

Pranašas (salAllahu aleihi wa salam) perdavė: „Kai kurie iš tikinčiųjų (islamiškąjį monoteizmą) bus kankinami Pragare tol, kol jų kūnai pajuoduos (suanglės),  po to Viešpaties Malonės dėka jie bus išvaduoti ir išimti iš Pragaro, atvesdinti prie Rojaus vartų. Tuomet Rojaus gyventojai apšlakstys juos vandeniu, ir jie sužels lyg daigai dirvoje bei įžengs į Rojų.  (Bukhari, Muslim)

No comments:

Post a Comment